Vardagsmagi - Välj att se livets små mirakler

Vi lever i dag i ett samhälle där vi utsätts för många nya situationer och påfrestningar; det kan handla om tillsatser/gifter i maten och i saker vi använder oss av i vardagen, stress från jobb, strävan efter en hög materiell status, ständigt flöde från sociala medier, ohälsosamma relationer eller att leva ofrivilligt ensam. Kanske lever du någon annans dröm eller förväntan? Det är inte ovanligt att vi har ett högt tempo där det inte finns någon plats för återhämtning. Ett liv separerat från själens önskan. Det känns inte bra i magen.

Hos mig lär du dig att lyssna på själen vilket kommer att ge dig förutsättningarna till att leva ditt drömliv, i glädje, med mening och en kärlek till livet.  

För att läka på det fysiska, psykiska, mentala och emotionella planet behöver vi få tid till tysthet och vila, reflektion och återhämtning. Vi behöver även  äta en ren kost, andas med magen, rörelse, solen och dagsljus. Ha harmoniska relationer och en meningsfull sysselsättning samt vara vänlig mot sig själv och andra. 

Vi söker svaren till lycka, balans och harmoni utanför oss när de ”sanna” svaren hela tiden finns inom oss. Själens röst är tyst, för att höra den behöver vi stanna upp i tystnad och lyssna inåt. Att ta bort något och lägga in tid för daglig återhämtning är en stor del till din läkning. 

 

Kroppen är magisk och har en fantastisk förmåga till självläkning. Den gör allt för att hålla sig frisk och för att må så bra som möjligt. Men med den livsstil vi har idag, hamnar vi lätt i obalans. Det är viktigt att ge de bästa förutsättningarna för att kunna hålla sig frisk.


Kroppen gör sitt jobb under förutsättning att den har tillgång till alla komponenter, det gäller både fysiskt (näringsämnen) samt emotionellt (tankar vi tänker). Känslor vi skapar av tankarna blir till kemiska substanser i kroppen, det är mycket viktigt att vara medvetet om sina tankar och hur vi väljer att bemöta dem. De kan skapa obalanser i kroppens kemi lika väl som de kan skapa harmoni och balans. Välj att se dagens små mirakel. 

 

När vi ser kropp och själ som en helhet och att kroppen är uppbyggd av olika beståndsdelar men för att läka från grunden behöver vi se till helheten. T.ex. kan fysisk smärta grunda sig i stagnerade känslor som vi inte tagit hand om, medvetet eller omedvetet. Tankarna om oss själva och omvärlden påverkar vår kemi, vilket i sin tur påverkar nervsystemet som skickar mängder av signaler till celler och organ i kroppen.


Välj att göra roliga saker som ger dig energi. Våga säga Nej till saker du inte vill göra och våga säg Ja till saker som känns roligt. Det kommer att öka ditt självvärde. Var rädd om din energi.

Att uppmärksamma och känna tacksamhet är en viktig del till att börja ta ansvar för att skapa det liv du vill ha. Det du lägger fokus på kommer du att få mer av. Tacksamhetsenergin är en del av vardagsmagin.

Min passion ligger i att du ska lära känna din rytm genom att lyssna på själen och följa ditt hjärta för att hitta nyckeln till livsglädje och självkärlek. Där din kropp och sinne börjar läka på djupet. 

Foto av Mikhail Nilov från Pexels
pexels-max-rahubovskiy-6899556
Läs mer om Coachning
Healing chakra
Läs mer om Healing
Namnlös design - 1
Läs mer om Örter
Namnlös design - 1
Läs mer om Frekvenser