Frekvensterapi-/Biofeedbacksession

För att nå läkning på djupet vill vi börja med att bli medvetna om vårt undermedvetna, se och känna skillnaden på när vi går på autopilot och när vi lyssnar på själen.  Vi börjar med ett hjärtligt (själsligt) samtal där du får berätta om dig själv och dina önskningar.

Under frekvenssessionen får du sitta eller ligga avslappnat och lyssna på avslappnande musik. Själva mätningen tar bara några minuter. Över 11.000 parametrar skannas av din kropps elektromagnetiska fält. Det sker via elektroder på din panna, hand- och fotleder. Din kropp svarar sedan på de olika frekvenserna mot olika referensvärden.  

 

Efter mätningen kommer vi att arbeta med de obalanser som din kropp har svarat på. Men först jobbar vi med några program som hjälper till att öppna upp energiflödet för att sedan övergå till olika områden i specifika anpassade avslappnings-, antistress- och träningsprogram som påminner din kropp att läka sig själv och återfå balans och harmoni/homeostas.

Att jobba med energimedicin innebär att jag jobbar starkt utifrån min intuition. T.ex. känner jag ofta när jag vill använda mig av min intuitiva healing i en session. Det är två fantastiska verktyg som integrerar väl med varandra och ger en unik förutsättning för självläkning. Jag delar även med mig av ört- och näringsterapi som kan hjälpa din kropp att få rätt förutsättningar till att läka sig själv. 

Det är viktigt att känna till att vi består av energi och energi kan inte förstöras bara förändras. Alla mina verktyg jobbar på djupet. Ibland sker omedelbara förändringar i energifältet/energikroppen och ibland tar det längre tid. Ofta kan en klient se tillbaka några dagar efter sessionen och då faktiskt se att det har hänt en hel del positiva förändringar. Andra känner en förändring direkt eller redan dagen efter. 

Har du egna funderingar eller önskemål om sessionen som du vill att vi jobbar med så anpassade vi även efter det.

 

Viktigt att veta är att jag inte ställer någon diagnos. Frekvenserna som din kropp reagerar på är ingen diagnos. Frekvensmedicinsk balansering är en slags avslappnings- antistress- och träningsprogram som gör att din kropp känner av och reagerar på specifika frekvenser mot inlagda referensvärden.

Frekvensmaskinen som jag arbetar med är en CE-märkt Medicine device Eductor från QX World och är uppbyggd av kvantfysik. 


En frekvenssession på distans går till på liknande sätt. Jag ringer upp dig när sessionen börjar. Du sitter eller ligger bekvämt hemma eller på annat avkopplande ställe i lugn och ro. Innan sessionen skickar du ett nytt foto på dig som jag lägger in i apparaten som ditt avtryck tillsammans med dina personuppgifter. Efter det jobbar jag som med en vanlig frekvenssession. 

Jag avslutar med att ringa upp dig för en kortare sammanfattning om vad som har kommit upp och tipsar om vad som kan vara förmånligt för just dig.

Jag kan även göra hembesök, kontakta mig för mer information. 

JE Healing

Vilka stressorer kan vi utforska och balansera under en frekvensterapi?

Hela kroppens inre och yttre system, t.ex. nerv-, matsmältnings-, hormon-, cirkulations- och chakrasystem som har hamnat i obalans pga stress i olika former. Det gör vi genom att arbeta från flera olika håll och med anpassade program som påminner kropp och sinne att läka på djupet.

Några av områdena: 

  • Oro/Nedstämdhet/Sömnsvårigheter
  • Utmattning/Lågt med livsenergi, Qi
  • Fysisk och emotionell smärta/trauma
  • Tidigare liv/Karma/Själssyfte
  • Auran och dess olika fält/Chakrabalansering
  • Allergener och matintoleranser
  • Inflammationer
  • Patogener; bakterier, virus, svamp och parasiter m.fl.
  • Näring; vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror och läkeväxter mm

Det handlar om att lyssna på själen/ditt undermedvetna, öppna upp flödet  och lösa blockeringar.