Om behandlingen

För vem är behandlingen?

Vi får ofta frågan om vad vi kan behandla. Det korta svaret är att vi kan behandla allt som inte har en biologisk orsak. Vi arbetar alltså inte med till exempel ADHD eller Autism, som av allt att döma verkar vara en biologisk förändring i hjärnan till följd av en viss genetik. Vi kan däremot i många fall behandla dig som har dubbeldiagnos, där den andra diagnosen inte har en organisk orsak. Dom som kommer till oss har ofta något av följande problem:

 • En tomhetskänsla eller nedstämdhet som inte går över.
 • Depression eller ångest.
 • Svårigheter att lita på andra människor.
 • Beroende av alkohol, droger eller andra icke-kemiska processer (t.ex. sex, arbete)
 • Stress, sömnproblem eller svårt med koncentrationen.
 • Tvångstankar, ätstörning eller självskadebeteende.
 • Man har varit med om en allvarlig händelse eller hamnat i en kris.
 • Mår dåligt utan att vad anledningen är.
För vem är behandlingen olämplig?
 • För dig som har allvarliga suicidtankar. Vi råder dig istället att ringa 1177 vårdguiden, så att en sjuksköterska kan böra en suicidriskbedömning och ge dig advekat rådgivning. Är det akut, så ringer 112.
 • För dig som har ett aktivt missbruk av alkohol och droger. Vänd dig till din hemkommun. De är skyldiga att erbjuda missbruksvård.
 • För dig som hart ett missbruk av alkohol eller droger och varit nykter i mindre än 2 år. På Gestalthälsa jobbar vi med grundorsakerna/rötterna till dina problem. Om du har kort nykterhet riskerar behandlingen att reta igång den beroendeframkallande drivkraften.
Biverkningar
Den psykologiska behandlingen vi bedriver kallas ibland insiktsterapi. Vissa insikter kan innebära att vi känner sorg, ilska frustration m.m. Bearbetning av inre konflikter, trauman och frustrerade behov kan också ge biverkningar. Som patient bör du vara beredd på det.
Effekt
Vi på Gestalthälsa vill inte att du ska "kasta pengarna i sjön". Därför införde vi under 2021 ett instrument som kallas Outcome Questionnaire 45 (OQ-42.2). På så sätt kan vi se hur du svarar på din behandling. Du får fylla i ett formulär en gång i månaden så länge du går i terapi hos oss. På det sättet får vi en bild av hur din problematik ser ut och hur den förändras över tid. Med jämna mellanrum har vi uppföljningar med dig för att utvärdera din behandling.
Längd och frekvens
Psykoanalytisk orienterad psykoterapi är en långtidsterapi, vilket betyder att man bör vara inställd på att terapi kan ta månader och ibland år. Vanligtvis går man 1 gång/ veckan, men det går även att lägga upp det på var 14:e dag.
Var kommer hypnosen in i bilden?
Vi använder oss utav hypnos i den mån behovet uppstår i en längre terapi. I enstaka fall arbetar vi med ren hypnosterapi.
Pris och betalning
Eftersom de terapiformer vi erbjuder ännu inte ingår i högkostnadsskyddet så behöver du bekosta din terapi ur egen ficka. Vi tar normalt ut ett arvode på 700 kr/session för parsessioner, men är dina ekonomiska förutsättningar begränsade kan vi diskutera arvode.
Avbokning och uteblivet besök
Avbokning sker senast en timme före din session. I annat fall debiteras du ändå via faktura.

Minderårig & hypnos?

Om du är under 18 år

Så behöver du ha dina vårdnadshavares samtycke. 
De måste också läsa igenom denna text så att de fått en bild av vad terapin går ut på